Assyrier Utan Gränser volontär representerar Sveriges unga i FN 2016

Assyrier Utan Gränser kan stolt meddela att en av organisationens volontärer, Romiana Bikasha, har utsetts som en av två personer till att representera Sveriges unga i FN 2016. Romiana kommer att delta i de svenska regeringsdelegationerna till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i Juli. Representanterna är utsedda av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och uppdragen sträcker sig över 2016.

Romiana är 23 år, bor i Botkyrka och läser Kulturgeografi med omvärldsanalys på Stockholms Universitet.
Som volontär hos Assyrier Utan Gränser arbetar Romiana med bland annat marknadsfrågor samt frågor om interna flyktingar i Irak.

Vi vill gratulera Romiana och önska henne all lycka med sitt nya uppdrag.