AUG jobbar för utbildning i Norra Irak!

Utbildning spelar stor roll för att skapa stabilitet, fred, välstånd och demokrati i krigsdrabbade länder. För barnen själva är utbildning nyckeln till inflytande och framtidstro.

Alla har vi gått i skolan och alla kan vi göra oss en föreställning, eller ha en åsikt om vari problem består och hur de ska lösas. Det må verka som en självklar företeelse hos många, men vi på Assyrier Utan Gränser vet att fallet inte är sådant.

Därför värdesätter vi utbildning samt alla medel som förser med möjligheten till utbildning, inklusive medel som leder till att barn och ungdomar lättare kan nå skolan – det skall vara så enkelt som möjligt att satsa på studierna!

Under julen pågick en kampanj där vi bad våra bidragsgivare att hjälpa oss att köpa en skolbuss, vars uppgift skulle bli att transportera assyriska studenter till och från diverse skolor i norra Irak, i Nineveh-provinsen. Vi är stolta över att kunna säga att bussen är inköpt och ordentligt uppskattad av studenter och deras familjer. Idag transporterar bussen över 60 st assyriska studenter till och från skolan.

Utbildning har spelat en avgörande roll för det moderna samhällets framväxt och idéutveckling. Det krävs utbildning för att förstå och verka i samhället.

Ännu en gång har Ditt bidrag banat väg för en bättre framtid för många familjer, samt sänkt barriärerna som skapats av orättvisor och politiska spel.

Tack! Tillsammans för Ert stöd tar vi oss an framtiden med optimism och förhoppningen om ännu mer utveckling.

Är Du inte en månadsgivare vill vi be Dig att enkelt skriva ut en autogiroblankett, skriva under ett autogiromedgivande och skicka in det till vårt kansli. Du kan även anmäla dig direkt via internet. Ett månatligt bidrag gör att vi får lättare att planera framtida viktiga projekt, såsom denna.