Bidra till AUGs matutdelning i Norra Irak!

Att ha tillgång till mat är ett av människans grundläggande behov. I FN:s deklaration framgår att föda är var människas rättighet. Trots det lider hundratals Assyriska familjer av stort behov av mathjälp.

Assyrier Utan Gränser bedriver idag verksamhet för att bekämpa det akuta behovet av mat för att på så sätt förhindra svält bland assyrier i Mellanöstern.

De familjer som får denna hjälp är noga utvalda. De familjer med flest barn och där lönen är minst prioriteras.

AUG kommer att förse mer än 135 familjer med mat och artiklar under sommaren. Den här matutdelningen kommer att lindra situationen för tusentals familjer i byar såsom Sheyoz, Sorka, Muserik, Semel och Malta i Norra Irak, Assyrien.

Var med och hjälp till du också! Du kan hjälpa till genom att bidra till en matkasse med de nödvändigaste matvarorna såsom bulgur, socker och olja. Inget är för litet, allt är möjligt. Vill även du bidra. Läs mer här.

Det sker nu, rädda liv!