Avtackning av bössorna

Avveckling av bössverksamheten klar

Assyrier Utan Gränser har tidigare skrivit om avvecklingen av bössverksamheten, det vill säga att företag och organisationer låter ställa ut bössor på arbetsplatsen för att ge kunder och klienter möjlighet att donera pengar till välgörenhet.

Under 2013 har denna avveckling fortskridit och var slutligen klar i december månad. Arbetet har gått mycket bra och smidigt, mycket tack vare Assyrien Kulturcenter i Botkyrka som har varit till mycket stor hjälp i avvecklingsarbetet. Bössorna har sålts vidare till andra organisationer och gör således nytta på annat håll.

För företag och organisationer som vill synas och visa sitt stöd till behövande assyrier i ursprungsländerna finns det nu möjlighet att använda ”Ett klick för assyrierna”-projektet. Ett annat alternativ är att vara sponsor, vilket kan se ut på olika sätt. Kontakta gärna oss för mer information.

Avslutningsvis, ett stort tack till alla som genom åren låtit ställa ut bössorna på sina arbetsplatser samt på olika sätt varit en del av bössverksamheten. Klicka på länken nedan för att se en lista på dem som har stöttat oss genom åren.

AUG14_Avtackning_foretag

Skribent: AUG