Assyrier Utan Gränser på assyrisk kulturdag i Södertälje

Till minne av Naum Faiq, en assyrisk pionjär på många sätt, arrangeras en assyrisk kulturdag. Besökaren får bland annat ta del av utställningar, tal, bokmässa och annat intressant. Ett sådant tillfälle får inte missas!

Assyrier Utan Gränser kommer närvara under dagen och vara tillgängliga för att prata om verksamheten, organisationen och oss som arbetar inom AUG. Ni får möjlighet att träffa oss personligen och veta mer om hur vi arbetar, vilka vi är – och möjligen hur du kan hjälpa till genom att engagera dig i Assyrier Utan Gränser som volontär!

Datum & tid: Söndagen den 9 februari, kl. 12.00-18.00

Plats: S:t Jakob-kyrkan i Södertälje

Vi ses där!