BIBELNS KÄRLEKSBUDSKAP TILL STÖD FÖR DE ALLRA MEST UTSATTA!

Vi har tidigare berättat om Sandy Aksoy – den skickliga affärskvinnan med hjärta för barnen, som gjorde en mycket uppskattad donation till Assyrier Utan Gränser efter försäljning av pottor för de allra minsta. Ett mycket fint initiativ med starkt symbolvärde – gåvan till barnen här i Sverige kommer samtidigt de förföljda flyktingbarnen i hemländerna till godo!

Nu har Sandy – som utlovat – återkommit med en ny innovativ insamlingsidé för flyktingarna.

Tillsammans med sin svärfar Semun Aksoy har Sandy såld nyckelringar med miniatyrbiblar via postorder och vid S:ta Maria kyrkan i Linköping. Vad kunde vara finare än att låta bibelns kärleksbudskap nå ut till människorna samtidigt som det omvandlas till konkret hjälp för dem som lider nöd?

Sandy har nu tillsammans med svärfar generöst donerat alla intäkter på hela 7000 kr från försäljningen av miniatyrbiblarna till Assyrier Utan Gränsers flyktinghjälp.

Samtidigt som vi är oerhört tacksamma för ännu ett kreativt initiativ och en generös donation från Sandy och hennes familj hoppas vi att andra ska låta sig inspireras av dessa fantastiska insamlingsidéer!

Tack, Sandy och Semun, för att ni visar att ingenting är omöjligt om bara viljan och visionerna finns!

 

Sandy vill hälsa att det finns några bibelnyckelringar kvar till försäljning, vid intresse kontakta henne på 0704461146.