Bilder från utdelning av barnmat och medicin

Som vi skrev strax innan jul, så skulle Assyrier Utan Gränser tillsammans med sin samarbetspartner anordna utdelning av barnmat och blöjor till assyriska flyktingar, som nu var boende i Damaskus, Syrien.

Det är med glädje som vi kan säga att det hela blev mycket lyckat – 350 barn fick ta emot blöjor och mat – något som sannerligen uppskattades i juletider.

Dessutom räckte gåvorna vi fått av våra givare till att 91 assyriska flyktingar kunde få medicin – något som är otroligt dyrt för en flykting att bekosta själv.

Tack för Era gåvor, och hoppas att Ni gläds med oss när Ni ser bilderna från utdelningen,

Skribent: AUG