AUG skänker gäljde åt flyktingfamiljer i Syrien

Assyrier Utan Gränser är på plats genom sin samarbetspartner Assyrian Aid Society – Sweden. Den 24 december och några dagar framåt delas barnmat och blöjor ut till barn som lever under fruktansvärda förhållanden i dåligt rustade lägenheter i det som inte kan kallas för något annat än massiva flyktingläger. I Damaskus förorter trängs nu flyktingarna från Irak – och de assyriska flyktingarna är allt annat än raritet.

Gåvorna som skänkts under julkampanjen beräknas räcka till barnmat och blöjor för ca 150 flyktingbarn – en gåva som gynnar hela flyktingfamiljen.

Förutom barnen, så beräknar vi att bidragsgivarnas generositet kommer att räcka till livsnödvändig medicin till runt 150 sjuka flyktingar. Medicin är dyrt i Syrien – och tvingas man att välja mellan mat till familjen och medicin till sig själv, så väljer många av flyktingarna hellre mat för dagen och tak över huvudet till sina familjer. Era gåvor har gjort det möjligt för dem att slippa välja – medicin kommer att inhandlas för dem.

Vi tackar för Era bidrag, och hoppas att Ni kommer att fortsätta läsa på vår hemsida om vårt arbete. Bilder och mer utförlig text om hjälpen till flyktingarna kommer så snart vi fått fler rapporter om lägesstatus.

God jul,

Assyrier Utan Gränser