Den framstående författarinnan Seham Youssef Hawsho skänker alla intäkter från sin senaste bok till Assyrier Utan Gränser (english further down)

 

Den välkända assyriska författarinnan Seham Youssef Hawsho har beslutat att mycket generöst skänka alla intäkter från sin senaste bok – ‘The Twins – My Mother and Syria’ – till Assyrier Utan Gränsers humanitära hjälparbete.

Boken är en fascinerande och medryckande familjehistoria vars huvudperson är Sihams mor, familjens matriark – en stark och banbrytande kvinna vars livsöde berättas parallellt med Syriens historia. Individens och nationens sammanvävda öde är vad som avspeglas i bokens själva titel – ‘Tvillingarna’/The Twins’.

Boken är i första hand historien om en familj, ett folk, en svunnen tid. Full av historier och anekdoter – av nostalgi och kärlek till en tid som flytt – är denna memoar ett fascinerande och bestående vittnesbörd om assyriskt liv i Syrien under 1900-talet – med skönheten och rikedomen i dess traditioner men också dess vitalitet och livskraft. På samma gång får vi också följa Sehams kamp för att hjälpa sin sjuka mor i krigets Syrien – en stark och gripande berättelse om en dotters gränslösa kärlek och längtan och hennes resor till ett hemland märkt av krigets lidande och kaos.

Vi är oerhört hedrade att en så framstående författare och intellektuell som Seham Youssef Hawsho- hennes uppmärksammade succénovell om mormodern Khatoun nådde hela 50 000 läsare online i Syrien  – valt att skänka alla intäkter från sin bok till Assyrier Utan Gränser.

Vi har redan emottagit hela 40 000 kronor till flyktinghjälpen – och för detta framför vi vårt varmaste tack!

Alla de som önskar beställa ett eget exemplar av boken – på engelska eller arabiska – kan kontakta Melissa på info@mellose.se

 

 

Prominent writer Seham Youssef Hawsho donates all proceeds from her latest book to Assyrians Without Borders

 

Well-known Assyrian writer Seham Youssef Hawsho has  generously decided to donate all proceeds from her latest book  – ‘The Twins – My Mother and Syria’ – to the humanitarian work of Assyrians Without Borders.

The book is a riveting family memoir centered on the character of Seham´s mother, the family matriarch – a strong and pioneering woman whose life story is told in parallel with that of Syria. The intertwined stories of individual and nation indeed form the unbreakable bond which is reflected in the author´s choice of a title – ‘the Twins’.

Primarily, this is the tale of a family, a people, a way of life that is no more. Abounding in stories, anecdotes – indeed love and nostalgia for bygone days  – this book will remain a fascinating and lasting testimony to the life of the Assyrian nation in Syria in the 20th Century – the riches and beauty of its traditions, its endurance and vitality. At the same time we get to follow Seham´s struggle to aid her ailing mother in war-torn Syria – a touching and gripping tale of a daughter´s boundless love and longing and her travels in in a nation marked by the suffering and chaos of war.

We are extremely honored that such a prominent writer and intellectual as Seham Youssef Hawsho – her  recent success novella about grand-mother Khatoun had an astonishing 50 000 readers on-line in Syria – has chosen to donate all proceeds from her book to Assyrians Without Broders.

Already we have received a full 40 000 crowns destined for the refugees – and for this we offer our warmest thanks!

All of those interested in obtaining a copy of ‘The Twins’ – in English or Arabic – please contact Melissa at info@mellose.se