Ett tack från de assyriska flyktingbarnen i Libanon

“Taudi sagi, Assyrians Without Borders, Sweden”

De assyriska flyktingbarnen från Syrien, som nu bor i Libanon och går i TMS-skolan, tackar Assyrier Utan Gränser för sina nya skoluniformer.

Fler bilder och rapporter från vinterns projekt kommer inom kort.

Tillsammans kan vi göra skillnad!