Fantastiskt insamlingsresultat från Humanity for Charity-galan blev stordonation till flyktingarna! (english text below)

Efter ett otroligt arbete av initiativtagaren Otavia Yousef tillsammans med drivna och hängivna medarbetarteamet Katrina Gevriye, Olivia Yousef och Sandy Alm Gevriye, har ‘Humanity for Charity’ nu generöst donerat hela insamlingsresultatet från sin galakväll – på imponerande 138 191! – till Assyrier Utan Gränsers flyktinghjälp och humanitära arbete bland assyrier ( även kallade syrianer och kaldéer) i ursprungsländerna.

Vårt tack går också till alla de personer och organisationer som engagerat sig i insamlingsgalan och generöst givit av sin tid och sitt engagemang men också stöttat finansiellt och med sponsorprodukter. Fantastiska artister bidrog tillsammans med en underbar publik och det strålande organisatörsteamet till att göra detta till en verkligt oförglömlig kväll – en kväll av sann solidaritet och hopp för framtiden!

Otavia, Katrina, Olivia och Sandy: ni tjänar som förebild för oss alla – för som ni säger: ‘Själva kan vi göra något men TILLSAMMANS KAN VI GÖRA MIRAKEL’!

 

———————————————————-

Amazing results from Humanity for Charity fundraiser evening turns into large donation to refugees!

Following stunning work by initiator Otavia Yousef and her team of committed and talented collaborators Katrina Gevriye, Olivia Yousef and Sandy Alm Gevriye, ‘Humanity for Charity’ has now generously donated the fundraising results from its gala evening – an impressive 138 191 SEK! – to the refugee work and humanitarian assistance of Assyrians Without Borders among Assyrians (also called Syriacs and Chaldaeans) in their countries of origin.

Our thanks also go out to the private individuals and organizations who supported the fundraising event and generously gave of their time and their commitment but also supported financially and with sponsored products. Amazing artists together with a wonderful audience and the brilliant team of organizers helped make this into an unforgettable evening – an evening of true solidarity and hope for the future!

Otavia, Katrina, Olivia and Sandy: you serves as a model for all of us – for as you say: ‘Every individual can do something but TOGETHER WE CAN DO MIRACLES’!