Rätt Till Hälsa – Medicinaktionen i Irak // Right To Health – The medical relief project in Iraq

Assyrier Utan Gränsers vice ordförande Donna-Petra Shaheen berättar i Assyria TV om medicinaktionen i Irak.
Assyrians Without Borders’ Vice President Donna-Petra Shaheen on Assyria TV about the medical relief project in Iraq.

 
Programmet på svenska // Program in swedish

Programmet på assyriska (suryoyo) // Program in suryoyo