FLYKTINGARNAS FRAMTID – VÅRT ANSVAR!

Två år av kyla, umbäranden, hemlöshet, hunger och förtvivlan. Bland norra Iraks flyktingar glömmer ingen sommardagen för drygt två år sedan som berövade dem allt.

Mord, tortyr, förföljelse och förnedring följde i spåren av Mosuls och Ninevehs fall och drev hundratusentals människor på flykt över en natt.

Folkmordet är inte över – det PÅGÅR NU!

Medan vi går vidare med våra liv, njuter av sommaren, planerar för framtiden,  växer förtvivlan och hopplösheten bland flyktingarna dag för dag.

Folkmordets överlevare kämpar vidare för att en dag kunna återvända och bygga upp sina hem och liv på nytt. Om vi tröttnar, hur kan vi då begära att de ska orka? Om vi inte förmår ge uthållig hjälp, hur kan vi då begära att de ska hålla ut?

Kampen är inte över, den har bara börjat. Och flyktingarna behöver DIN HJÄLP. I slutändan blir det allas vårt engagemang som avgör om det finns en framtid för folkmordets fördrivna överlevare i ursprungsländerna. DERAS FRAMTID ligger i  – DINA HÄNDER!

Om vi vill det, om vi tror det, om vi är beredda att kämpa för flyktingarnas sak och ge dem materiellt och moraliskt stöd i deras kamp, då finns det en framtid trots allt.

Så länge vi inte glömmer, lever hoppet.

Flyktingarnas framtid är vårt ansvar – STÖD ASSYRIER UTAN GRÄNSERS HJÄLPARBETE NU!