Förlängt 90-konto och nya revisorer godkänns

I början på året fick Assyrier Utan Gränser ett beslut från Svensk Insamlingskontroll där det fastslås att föreningen beviljas förlängd giltighetstid för kontrollgirokonton PG 90 01 21-5 och BG 900-1215. Detta innebär således att Assyrier Utan Gränsers 90-konto är godkänt av Svensk Insamlingskontroll t.o.m den 31 december 2015. Samtliga givare kan fortsätta vara trygga och säkra i att alla gåvor och donationer når ändamålet, nämligen att på olika sätt förbättra livsvillkoren för assyrier i nöd i ursprungsländerna.

I samma beslut fastställs också att den auktoriserade revisorn Ninos Turgay samt den auktoriserade revisorn Per-Olof Hedvåg godkänns som kontorevisor respektive kontorevisorssuppleant för Assyrier Utan Gränser.

Assyrier Utan Gränser vill härmed tacka tidigare revisor Anders Skeppstedt som troget och tillitsfullt tillhandahållit utomordentliga revisorstjänster genom åren – ett varmt tack med tillönskningar om en god pensionsledighet!