Främja skolgången för assyriska flyktingbarn i Libanon

Främja skolgången för assyriska flyktingbarn i Libanon

Kriget i Syrien har satt många barriärer, inte minst för assyriska flyktingbarns skolgång. Familjerna som flyr har förlorat nästan allt de äger, och många barn är traumatiserade efter sina upplevelser. En utbildning är möjligtvis det enda stabila som erbjuds i det främmande land de anländer till.

Skolan blir en trygg plats för utveckling och stimulans. Den blir en plats som möjliggör social samvaro och integration. Och en plats för barn att få vara barn.

En gåva på 100 kr ger ett assyriskt flyktingbarn att få ta del av skolgången i Libanon. Eleven får då en skoluniform att kunna gå till skolan med, en smörgås att ha som lunch varje skoldag och material för att kunna följa skolgången.

Tveka inte att ge barnet en bättre framtid.

Det sker nu, förändra liv!

Sätt in ditt bidrag direkt på PlusGiro: 90 01 21-5 eller Bankgiro: 900-1215 och ange ”Jul” i meddelandefältet.

eller ge din gåva via SMS som skickas till 72970 och skriv:

– aug 50 (för att skänka 50 kr)

– aug 100 (för att skänka 100 kr)

– aug 200 (för att skänka 200 kr)

– aug 300 (för att skänka 300 kr)

– aug 400 (för att skänka 400kr)

– aug 500 (för att skänka 500kr)

(SMS-tjänsterna levereras av multimobil. Under december månad kommer multimobil ta bort deras avgift på 2 % av transaktionsbeloppet för alla SMS-insamlingar. Kostnaden för SMS och operatörernas kostnad kvarstår dock om max 5 %.)

Fotograf: ©Izla Photography