Assyrier Utan Gränser med i Charity Ratings Julklappsguide

Återigen blev Assyrier Utan Gränser tillfrågade av Charity Rating att vara med i deras Julklappsguide för privatpersoner och företag!

Detta säger Charity Rating om sin granskning m.m.:

“Vi som står bakom Givarguiden och Julklappsguiden är Charity Rating – givarnas intresseorganisation. Vårt uppdrag är att granska hur de ideella organisationerna arbetar och vilken nytta de gör med insamlade medel. För att lyckas med det är vi opartiska och

oberoende av den bransch vi granskar. Därför driver vi Charity Rating som en ideell medlemsförening, där du och alla andra som är intresserade av bättre kontroll och insyn i den ideella sektorn kan bli medlemmar.

Urvalet till guiden baserar sig på information som finns i Givarguidens databas. De organisationer som tillfrågats att vara med i Julklappsguiden har klarat Givarguidens årliga granskning och återfinnes på Givarguidens gröna lista, givarguiden.se/gronalistan. I botten av varje sida ser ni också betygen som erhållits i Givarguiden, för parametrarna Demokrati, Ekonomi och Transparens.”

Se julklappsguiden: http://www.givarguiden.se/wp-content/uploads/2014/12/JG-PP-WEBB1.pdf

Assyrier Utan Gränser tackar för förtroendet och kommer att fortsätta att förvalta förtroendet och arbeta för att hjälpa assyrierna som är ursprungsbefolkning i Irak, Syrien, Turkiet, Iran och Libanon.