GE BORT ETT JULOGRAM I JULKLAPP

Sprid dubbel glädje med ett JULOGRAM

Sprid dubbel glädje och ge bort en julklapp i form av ett Julogram! Med din julgåva stödjer vi krigsdrabbade assyrier i Syrien med mediciner, förnödenheter samt material för värme och ambulanser. För enbart 200 kr kan du hjälpa en person med just allt detta för en hel månad. Hjälpen kommer att nå fram till över 2500 assyrier.

Du kan hjälpa de drabbade genom att ge ett Julogram som Du lägger under granen. Då sprider Du dubbel glädje eftersom Du ger två gåvor på samma gång. En gåva till den som får Julogrammet och en till den som Din donation når fram till.

Läs mer om vår julkampanj på vår hemsida under ”senaste nyheter”.

Så här går du till väga:?Sänd ett e-mail till info@awbswe.com, senast 16:e december och fyll i följande information:

1. Dina uppgifter (namn, adress och mobilnummer)

2. Tala om vad du vill att det ska stå på Julogrammet.

3. Ange namn och adress på mottagaren.

4. Tala om hur stor gåva du vill ge (200, 400 eller 800 SEK).

5. Sätt in bidraget på Assyrier Utan Gränsers Plusgiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215. Märk inbetalningen med Julogram, namnet på den du vill hedra samt vem gåvan är ifrån.

Skribent: AUG