SKÄNK DITT BIDRAG GENOM ETT ENKELT SMS

Årets hjälpinsats stödjer över 2500 behövande assyrier i Syrien med mediciner, förnödenheter samt material för värme och ambulanser.

Genom ett enkelt SMS kan du donera 50, 100 eller 200 kr:

SMS:a ”AUG mellanslag 50, 100 eller 200” till 72970.

Beloppet läggs automatiskt på din telefonräkning.

Tack för din Julgåva!

Skribent: AUG