GE FUNKTIONSNEDSATTA FLYKTINGAR ETT VÄRDIGT LIV!

Efter Mosuls fall sommaren 2014 och IS offensiv på Nineveh-slätten befinner sig flera hundra tusen människor på flykt. Särskilt utsatta är områdets etniska och religiösa minoriteter. Den assyriska ursprungsbefolkningen (även kallad syrianer och kaldéer) har drabbats särskilt hårt av förföljelser som i sin skrämmande brutalitet antagit folkmordsliknande karaktär.

I utkylda tältläger och primitiva baracker – under ytterst svåra materiella och sanitära förhållanden – far barn, gamla och sjuka särskilt illa. Allra värst är läget för dem som lider av någon form av funktionsnedsättning eller handikapp.
Assyrier Utan Gränser har gjort stora ansträngningar för att med direkt katastrofhjälp bistå den etniska rensningens offer. Organisationen fanns exempelvis på plats inom bara någon dag för att med akuta nödinsatser hjälpa de tusentals assyrier som i början av 2015 hals över huvud fick lämna sina hem efter att deras hembyar vid Khabour-floden attackerats av IS. Under året har Assyrier Utan Gränser även initierat ett viktigt projekt med en läkarbil som uppsöker norra Iraks flyktingläger med mediciner och erfarna vårdteam.

Utan någon ände i sikte på den ständigt eskalerande flyktingkrisen blir det emellertid allt mer akut att också söka bistå dem som är funktionsnedsatta eller har andra särskilda behov. Många har fått fly utan livsviktiga hjälpmedel och nödvändiga förbrukningsvaror, ofta av specialfabrikat, går heller inte att uppbringa i flyktinglägrens kaos där all offentlig hälsovård brutit samman.

Assyrier Utan Gränser vill därför härmed vända sig med ett upprop till ER för att be om hjälp. En rullstol, en krycka eller en förbrukning av vuxenblöjor kan vara just det som blir förutsättningen för en fungerande vardag och tillförsäkrar den humanitära katastrofens allra mest utsatta offer ett människovärdigt liv.

Ge oss ditt stöd – och hjälp Assyrier Utan Gränser bistå de allra mest behövande!