Intervju med Ilona Nison om gåvan till Assyrier Utan Gränser

Ilona Nison arbetar på Berättarministeriet i Södertälje och fick ta emot ett stipendium från If-försäkringar för sitt fantastiska arbete där. Hon har valt att donera en del av stipendiemedlet till Assyrier Utan Gränser, en väldigt generös och storsint gest!

Ilona, berätta lite om dig själv

Jag heter Ilona Nison, 25 år gammal, gift med Ninos Nison och bor i Liljeholmen, Stockholm. Jag har tidigare studerat på Södertörns högskola där jag läste Europaprogrammet med inriktning i offentligrätt och statsvetenskap. Som person är jag väldigt kreativ och energisk och arbetar idag på Berättarministeriet i Södertälje kommun där jag är verksamhetsansvarig.

Vad är Berättarministeriet och vad är det du gör där?

Berättarministeriet är en verksamhet som arbetar med att stärka barn och unga i det skrivna ordet. Vi finns till i områden med hög arbetslöshet, som exempelvis Södertälje och Husby. Allt vi gör är kostnadsfritt för barnen och ungdomarna, vilket möjliggjorts genom samarbete med Södertälje kommun, näringslivet och våra fantastiska volontärer.

Vår vision är att få barn och unga att känna sig starka i det skrivna ordet för att senare aktivt kunna delta i samhällslivet och förebygga utanförskap. Vi värnar väldigt mycket om att möjliggöra den socioekonomiska rörligheten i samhället.

Alla barn som kommer till oss har olika stort behov av hjälp vad gäller skrivandet och berättandet. Med hjälp av en kreativ och fantasifull metod förtrollas barnen in i skrivandets värld där vi möter dem utifrån deras egna förutsättningar. På detta vis arbetar vi dagligen aktivt med att stärka samhällets framtid, dvs. våra barn och unga.

Hur känns det att få ta emot detta stipendium från If-försäkringar?

Det är en stor ära för mig att få mottaga detta pris från If-försäkringar. Att bli utsedd till årets eldsjäl som arbetar med barn och unga i hela Sverige är självklart något oförglömligt och stort. Detta har bara triggat mig ytterligare. Jag hoppas att fler unga inspireras till att arbeta med barn och unga i olika former för att stärka deras framtid.

Hur kommer det sig att du valde att ge bort stipendiemedel och varför valde du att ge till just Assyrier Utan Gränser?

Stipendiemedlet går både till Berättarministeriet och AUG. Anledningen till att jag valde er är för att jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb för våra assyrier världen om. Just nu är det fokus på Syrien och jag hoppas att mitt bidrag kan hjälpa några behövande själar där borta. Må Gud hjälpa alla!

Vad tror du om assyriernas framtid i ursprungsländerna?

Just nu ser läget väldigt kritiskt ut för våra assyrier runt om i Mellanöstern. Vi har successivt drivits ut från våra hemländer bland annat på grund av vår religiösa tillhörighet. Med tanke på dagens läge verkar det inte bli lättare för våra assyrier att leva i hemländerna utan tvärtom. Det känns inte aktuellt med ett återvändande för assyrierna idag då vi inte blir accepterade som folkslag eller får möjlighet till de rättigheter vi förtjänar. Min förhoppning är självklart att vi någon gång blir erkända som folk och får möjlighet att röra oss fritt i hemländerna utan förtryck och annat elände. Men det är nog en bit kvar dit!

Stort tack Ilona för din gåva och ditt engagemang!