Intervju med politiker med anledning av assyriernas situation i Khabour och Mellanöstern

För en vecka sedan kom turen till assyrierna i Khabour, Syrien, att drabbas av ISIS urskiljningslösa terror.

Såsom Assyrier Utan Gränser har beskrivit tidigare har minst 1 200 familjer tvingats fly för livet från sina hem till de närliggande orterna Hassake och Qamishli. Många av de assyriska Khabourborna är ättlingar efter de assyrier som hade överlevt den assyriska massakern i Simele, Irak,  1933.

Ett okänt antal assyrier är fortfarande tillfångatagna av ISIS och ovisshet råder om de bortfördas öde.

Assyriska riksförbundet anordnade lördagen den 28 februari en stor manifestation till stöd för assyrierna från Khabour som tillfångatagits eller fördrivits från sina hem. Assyrier Utan Gränser hade inbjudits att delta vid manifestationen, för att informera om läget och samla in medel till de drabbade. Volontärer på plats samlade in pengar från manifestationsdeltagarna till den akuta katastrofhjälpen. De insamlade medlen kom att uppgå till totalt dryga 22 000 kr som kommer att gå till flyktingarna. Assyrier Utan Gränser fick även möjligheten att informera och tala med politiker som fanns på plats för att visa sitt stöd. Här nedan finns en kort intervju med Sara Skyttedal, förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

 Varför valde du att tala på manifestationen?

När vi ser att en folkgrupp som förföljts även historiskt, nu står inför ett nytt folkmord med IS/ISIS som förövare är det självklart för mig att visa mitt stöd. Fler måste engagera sig för att sätta stopp för den terror som pågår i Syrien och Irak.

Anser du att Sverige gör tillräckligt för de drabbade assyrierna i Khabour?

Det är uppenbart att vi inte gör tillräckligt. Framförallt kommer många insatser för sent. Vi måste göra mer för att stödja på plats, med humanitär hjälp och erbjuda militärt stöd för att möjliggöra skydd för minoriteter i regionen. Dessutom måste Sverige på allvar sätta stopp för de svenska medborgare som reser för att stödja och delta i detta folkmord. Genom att ta passen för de som planerar att resa och för de som återvänder är det självklart att de ska behandlas som de terrorister, mördare och landsförrädare de är. Att en lagstiftning som stoppar terroresor inte än är på plats är under all kritik.

På vilket sätt arbetar Kristdemokraterna för att hjälpa de drabbade assyrierna och lyfta fram deras svåra situation? 

Kristdemokraterna arbetar aktivt för att skapa en fredad zon i området. Det är viktigt att en sådan säker zon inte förvandlas till ett säkert mål, som exemplet Srebrenica så hemskt visar, utan omges av tillräckligt med militärt skydd för att kunna fungera ändamålsenligt.

Vad känner du till om Assyrier Utan Gränser?

Assyrier Utan Gränser gör ett viktigt arbete för att förbättra situationen för assyrier i deras urpsrungsländer och är ett nödvändigt komplement till det stöd som ges via länders reguljära biståndskanaler. I den fruktansvärda situation som vi nu vittnar är organisationens arbete särskilt viktigt