Kallelse till Assyrier Utan Gränsers årsmöte

Datum: Lördag 16:e april 2016
Tid: 12:00-14:00
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC)
Segersbyvägen 4, 4 tr, 145 63 Norsborg

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2016.
Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt utser valberedning och konsultråd för kommande mandatperiod.
Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.se senast den 16:e mars 2016. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Hjälp oss med att sammanställa våra register och skicka ett e-postmeddelande med dina kontaktuppgifter till info@awbswe.se.

Hjärtligt välkomna,
Styrelsen
Assyrier Utan Gränser

Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Medlemmar erhåller regelbunden information om föreningens verksamhet. Medlemmar kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda.
Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 16:e mars 2016 på BG 900-1215 eller PG 90 01 21-5. Ange namn, adress, personnummer och e-post samt skriv ”medlem” i meddelandefältet.