Assyrier Utan Gränsers resa till Irak 2015

I höstas åkte Assyrier Utan Gränsers ordförande, Sisilya Rhawi, tillsammans med två andra volontärer till Irak för att utreda flyktingläget, följa det medicinska projektet och bearbeta nya projekt.
En resa som innebar livsfara. En resa fylld av starka känslor, sorg och glädje. En viktig resa för Assyrier Utan Gränser och Er som bidragsgivare.

Klicka här för att ladda ner reseberättelsen