Kom och lyssna på Syrien-experten A. Rabo på årsmötet

Glöm inte att ta dig till Assyrier Utan Gränsers årmöte nu på söndag den 14:e april 2013.

Syrien-experten Annika Rabo kommer att hålla ett föredrag om Syrien. En ny styrelse kommer att röstas fram och den avgångna styrelsen kommer att presentera 2012-års verksamhet och ekonomi

Mötet äger rum på Tomtbergavägen 16, 1tr, 145 01 Norsborg mellan klockan 12 och 15.

Hjärtligt välkommen!

Skribent: Assyrier Utan Gränser