Assyrier Utan Gränser med i Google Grants-programmet

Vi på Assyrier Utan Gränser är stolta att meddela att vi nu kommer att synas på Googles radar. Därmed vill vi även uppmärksamma våra givare och följare i olika forum att vi ständigt vill utvecklas och förbättra vår verksamhet.

Assyrier Utan Gränser är numera mottagare av en tilldelning från Google Grants. Google Grants-programmet stöder registrerade ideella organisationer som delar Googles filosofi om allmännyttiga tjänster för att hjälpa världen inom områden som vetenskap och teknik, utbildning, global hälsa, miljö, ungdomsförebilder och konst. Google Grants är ett program som ger gratis online-annonsering för ideella organisationer via Google AdWords.

För Assyrier Utan Gränser innebär denna tilldelning att vi nu kan synas mycket mer via Googles online-annonsering, och vi kommer därigenom kunna nå ut till många fler. Tjänsten från Google som vi får tillgång till kommer hjälpa oss att vara mer effektiva med vår annonsering. Till exempel kan specifika sökord användas på Google under en kampanj och vissa sökord kommer ge sökträff på Assyrier Utan Gränser.

Slutligen vill vi säga att vi på Assyrier Utan Gränser kommer att fortsätta med vårt arbete att utveckla organisationen så att fler människor kan få hjälp och möjlighet att förändra sina liv till det bättre.

Stort tack till Google, samt våra bidragsgivare som gör allt vårt arbete möjligt!

Assyrier Utan Gränser

Assyrians Without Boarders is a recipient of a Google Ad Grants award. The Google Ad Grants program supports registered nonprofit organizations that share Google’s philosophy of community service to help the world in areas such as science and technology, education, global public health, the environment, youth advocacy, and the arts. Google Ad Grants is an in-kind advertising program that awards free online advertising to nonprofits via Google AdWords.