Mer bilder från utdelning av mat- och hygienpaket i Irak

Två humanitära insatser som efterfrågades till de assyriska interna flyktingarna i Irak genomfördes under mars månad och här är bilder från den aktionen.
Utdelning av mat- och hygienpaket skedde i flyktingboenden i  Nohadra (Dohuk) samt i byarna Enishke, Barwar, Jamboor m.fl. Flyktingar boendes i kyrko-, sport- och kulturhallar fick del av förnödenheterna. Intervjuer med flyktingarna bearbetas och kommer att publiceras inom kort.
Tack för era gåvor!