Ett dussintal föreningar och kyrkor i Jönköping har visat engagemang och ledarskap med gåva till Assyrier Utan Gränser

Assyrier Utan Gränser har mottagit en gåva av ett dussintal föreningar och kyrkor i Jönköping. En av företrädarna för gemenskapen, Simon Barmano, har berättat mer om gåvans tillkomst och samarbetet i Jönköping med följande.

Det hela började när IS gick in i Nineveh-provinsen i juli förra året. Assyrierna ställdes då inför valet att konvertera, betala skatt, fly eller dö. I detta fruktansvärda läge var hundratusentals assyrier tvungna att fly för sina liv. Som assyrier kände vi ett självklart ansvar att försöka hjälpa våra landsmän. Assyriska Turabdinföreningen i Jönköping skickade därför ett mejl till kyrkor, organisationer och föreningar där man kallade till ett akut möte för att diskutera vad som kunde göras.

Flera företrädare för föreningar samt kyrkor deltog i mötet som hölls någon gång under juli 2014. Där bestämde man sig för att göra en insamling till de drabbade assyrierna. Olika förslag om hur man skulle hantera insamlingen och vem som skulle få gåvan diskuterades och Assyrier Utan Gränser blev den organisation som fick förtroendet att förvalta pengarna. Assyrier Utan Gränser har med tiden vunnit ett stort förtroende bland assyrierna och att Assyrier Utan Gränser har 90-konto har varit en viktig aspekt för oss.

Insamlingen genomfördes med hjälp av 51 bössor som placerades ut på olika företag i Jönköping. Insamlingen pågick från augusti till december 2014 och inbringade dryga 30  000 kr. En kommitté bestående av medlemmar från föreningar och kyrkor bildades för att ansvara för bössorna. Samarbetet har var mycket lyckat – så lyckat att man har valt att fortsätta samarbetet med att bistå assyrier i nöd. Relationen mellan föreningarna och kyrkorna har stärkts. Den 2 augusti 2014 anordnade föreningarna, organisationerna och kyrkorna en demonstration för att uppmärksamma IS brutala handlingar mot assyrier i Nineveh-provinsen. En imponerande siffra av ca 3 000 demonstranter samlades i Jönköping och antalet kunde uppnås via det möte som lade grunden till det fortsatta samarbetet. Man har även haft en informationsstuga i centrala Jönköping från 25 augusti till den 28 september för att uppmärksamma och informera om assyriernas situation i Mellanöstern. En andra demonstration genomfördes den 28 februari 2015 med ca 2 000 deltagare – en demonstration för att denna gång uppmärksamma de drabbade assyrierna i Khabour i Syrien. Föreningarna och kyrkorna kommer ha fortsatt samarbete för att på olika sätt hjälpa assyrierna i sina ursprungsländer.

 

Assyrier Utan Gränser tackar de som bidragit till gåvan och önskar samtliga lycka till med det fortsatta samarbetet.

 

De föreningar, organisationer och kyrkor som har bidragit till denna insamling är:

Assyriska Turabdinföreningen

BnayBethnahrin

Kaldeiska församlingen

Mar Gewargis församlingen

Mart Meryem assyriska församling

Assyriska Demokratiska rörelsen

Mar Shamound`Zeite

Assyrian Universal Alliance

Mar Abrohomförsamlingen

Assyriska Babylonföreningen

Mar Dimetförsamlingen

MautboKaldoyo/Suryoyo/Othuroyo

Svensk-syriska kulturföreningen

Östern gamla kyrkan