Några händelser i Assyrier Utan Gränsers verksamhet de senaste månaderna…

Under våren utdelades mat och hygienartiklar i Syrien i bl.a. Qamishli och Hassakeh – många har det svårt där pga. kriget och genom kontinuerliga gåvor från er har vi kunnat göra en insats där för hjälp till grundläggande behov.

Under sommaren åkte vice ordföranden Donna-Petra Shaheen till Libanon och kunde efter en miniinsamling köpa in skolmaterial till TMS-skolan.

Svensk insamlingskontroll har kontrollerat och godkänt Assyrier Utan Gränsers årsredovisning. Vidare har Givarguiden har gett högsta betyg för Assyrier Utan Gränsers demokrati-, ekonomi- och transparensarbete.

För knappt en vecka sedan bestämde styrelsen att dela ut 6 stipendier till universitetsstuderande assyrier i Mellanöstern – stipendierna är redan utdelade och kommer väl till pass i länder som inte har gratis skolgång.