Nyhetsuppdatering om situationen i norra Irak

Assyrier Utan Gränser kan rapportera att Nineveslätten fortfarande är tömd på sin civila befolkning. Ungefär hundra assyriska soldater har belägrat sig i Alqoshs bergstopp och anges bevaka staden, men de har inte kunnat ta sig ner till stadskärnan. ISIS sägs kontrollera området men det är fortfarande osäkert exakt vilka som har den huvudsakliga och övergripande makten där.

18 000 assyriska flyktingfamiljer, dvs. ungefär 90 000 individer, har identifierats och befinner sig i de kurdiska delarna av Irak, bland annat i städerna Nohadra och Arbil. Av dessa 18 000 familjer kunde Assyrier Utan Gränsers samarbetspartner Assyrian Aid Society (AAS) för ungefär 2 veckor sedan bistå 1500 familjer med madrasser, filtar och kuddar med hjälp av irakiska medel. Detta har möjliggjorts genom bidrag och stöd från EU, FN och andra utländska finansiärer. AAS fick ansvaret att dela ut förnödenheter till kristna, varvid övriga minoriteter fick bidrag och stöd från andra organisationer.

Assyrier Utan Gränsers första insats nådde 180 assyriska familjer. Endast 900 uppskattades emellertid vara på flykt vid tidpunkten för denna första insats. Idag är som sagt uppskattningen 18 000 familjer, vilket således är ett mycket högre antal och situationen är oerhört kritisk. Assyrier Utan Gränser är därför tacksamma för all stöd och hjälp.