Pressmeddelande från Assyrier Utan Gränser

Pressmeddelande 2015-02-25

Med anledning av den eskalerande flyktingkrisen i den syriska Khabour-regionen intensifierar Assyrier Utan Gränser sina ansträngningar att nå ut med humanitär hjälp till de nödställda samtidigt som vi uppmanar våra givare att bidra till den akuta katastrofhjälpen.

Tidigt på morgonen den 23 februari gick ISIS-terrorister till massiv attack mot ett antal assyriska byar längs Khabour-floden i det syriska Al Hassakeregionen. De byar som har intagits av ISIS-styrkor är Tel Shamiram, Tel Goran och Tel Hermez liksom 7 andra byar i norra Khabour och deras invånare – bland dem många kvinnor och barn – har tillfångatagits eller tvingats på flykt från sina hem.

Alla assyriska byar i Khabour har tömts. Hittills har 45 familjer i Tel Shamiram – uppskattningsvis 200 personer inklusive kvinnor och barn – blivit tillfångatagna. 3 unga kvinnor och 9 unga män har tagits till fånga i Tel Hermez och 23 bybor förts bort i Tel Goran. 3 unga män från assyrisk försvarsstyrka bekräftats döda och fler befaras ha mist livet. I byn Tel Jazire har 92 personer förts bort av ISIS och deras hem brändes ned av terrorgruppen. En man som vägrade att lämna sitt hus brändes levande i sitt hem. Ca 800 familjer har flytt till Hassake och ca 250 har flytt till Qamishli. Ytterligare 100 familjer är på väg till dessa städer. Många män har stannat kvar för att försvara sina hem och det övriga Khabour-distriktet.Mot bakgrund av händelsernas akuta karaktär står Assyrier Utan Gränser i oavbruten kontakt med sina lokala partnerorganisationer för att få en uppfattning om internflyktingarnas hjälpbehov och hur humanitär assistans bäst kan förmedlas.

Assyrier Utan Gränser uppmanar alla sina givare och alla de som känner medlidande för sina medmänniskor att fullt ut stödja katastrofhjälpen genom generösa gåvor och bidrag. Tillsammans med våra partnerorganisationer har vi redan påbörjat arbetet med att på plats förse internflyktingarna med bränsle, mat och vatten. Vi uppmanar också det internationella samfundet att garantera den assyriska ursprungsbefolkningens säkerhet i enlighet med internationell lag.

Ett av de sista koncentrerade assyriska bosättningsområdena står nu under akut hot och dess framtid är osäker – visa din solidaritet och ditt stöd!

Assyrier Utan Gränser är en ledande svensk biståndsorganisation som tillsammans med sina partnerorganisationer i regionen arbetar med katastrofhjälp och långsiktigt bistånd till utsatta assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) i Mellanöstern.

För ytterligare information kontakta vår pressansvarige:

Per Hägglund
per.hagglund@awbswe.se
0046 (0)762 145 441