Pressmeddelande: situationen i Syrien

Assyrierna har kommit att drabbas väldigt hårt i samband med krigssituationen som råder i Syrien.

Söndagen den 21 oktober exploderade en bilbomb i staden Aleppos assyriska distrikt, vilket orsakade stora skador på ett stort byggnadskomplex tillhörande den syrisk-ortodoxa kyrkan. Skadorna drabbade ett äldreboende, en skola och en vårdcentral. Inga dödsfall har rapporterats i samband med explosionen, men personal och andra inblandade blev väldigt chockade.

Bara några dagar senare attackerade al-Nasra Front, en gruppering med kopplingar till Al-Qaida, samma assyriska distrikt i Aleppo. En oidentifierad person har dödats i dessa attacker, men de flesta lyckades fly. Förövarna lät dem fly, och ockuperade sedan deras byggnader och hem. Den syriska armén kom till platsen efter sex timmar, varpå stridigheter utbröt och vissa av förövarna dödades, medan andra flydde till närliggande områden. Det assyriska distriktet står nu tyst och man ber invånarna att komma tillbaka.

Assyrier Utan Gränser ägnar sina tankar åt de drabbade och planerar nu att lägga resurser på att hjälpa assyrierna i Syrien i samband med den ankommande julkampanjen för år 2012. Mer information om denna kommer under de följande veckorna.