Sammanfattning av Assyrier Utan Gränsers årsmöte 2018

Söndagen den 7 maj hölls årsmötet för verksamhetsåret 2017.

Efter en genomgång och sammanfattning av förra årets verksamhet och ekonomi kunde det konstateras att minst 82 % av de insamlade medlen från 2017 gick till behövande assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) i Mellanöstern enligt följande fördelning:

  • 500 000 kr till Irak
  • 160 000 kr till Syrien
  • 50 000 kr till Libanon
  • 70 000 kr till stipendier.

Årsmötet valde till valberedningen Nimrod Badur, Nouhadra Heido och Ninos Oussi.

Styrelsen vill passa på att tacka alla givare och volontärer som möjliggjort ännu ett år av värdefull hjälp till assyrier i sina ursprungsländer.