Utdelning av stipendier för vårterminen 2018

Varje år delar Assyrier Utan Gränser ut stipendier till assyriska (även kallade syrianer och kaldéer) studenter från ett eller flera av ursprungsländerna Irak, Syrien, Turkiet, Libanon och Iran. I regel delas sex stipendier ut per termin (höst och vår). Stipendierna ämnar underlätta ekonomiskt för assyriska studenter som vill utbilda sig på universitet. Detta är ett våra viktigaste långsiktiga insatser för unga assyrier, något som vi bedrivit i många år nu – och som vi redan sett burit frukt.

I början av april delades sex stipendier återigen ut, denna gång för vårterminen 2018. Fem av stipendierna gick till studenter från Turkiet och den sjätte till en student från Irak. Vissa av dessa studenter har nu regelbundet tilldelats stipendier under deras studietid, deras tacksamhet uttrycks återkommande till Assyrier Utan Gränser och dess givare. Vi värdesätter långsiktiga insatser i ursprungsländerna väldigt högt och kommer därför även i fortsättningen att hjälpa studenterna i den mån vi kan.