Sammanfattning och reflektioner av mötet den 20 juli 2014

Sammanfattning och egna reflektioner av mötet den 20 juli 2014 – Sisilya Rhawi

På initiativ av sångerskan Linda George genomfördes ett informations- och diskussionsmöte med Assyrier Utan Gränser och gästtalarna Linda George, Mousa Elias, Ninos Maraha och Isak Betsimon.

Salen började sakta men säkert vid kl. 17.00 att fyllas på, trots semestertider och det fina vädret. Eftersom den akademiska kvarten alltid gäller för många assyrier så påbörjades mötet först ca kl. 17.15. Efter endast en kortare introduktion togs en paus för att installera mikrofoner och högtalare för att alla i den fullsatta salen skulle kunna höra, varefter mötet kunde fortsätta.

AUG startade mötet med att berätta om vad organisationen gör och står för samt det praktiska arbetet med projekten. Bland annat togs upp assyriernas situation i Syrien och Irak, men även kort om de assyriska flyktingfamiljerna som befinner sig i Turkiet och Libanon och att mycket hjälp och gåvor behövs för att långsiktigt kunna arbeta med assyriernas utveckling i sina ursprungsländer.

Musikern Mousa Elias berättade om sin syn på kriget i Syrien och det som händer assyrierna i Syrien. Han berättade bland annat att man kan minnas storheter i historien på olika sätt. Storheterna Hitler och Beethoven har lämnat olika eftertryck för eftervärlden och det handlar om vad gemene man vill lämna efter sig till världen.

Linda George berättade om sina resor till Turkiet och Irak och att hon avsåg att från denna sommar bo i Irak i minst ett år, men pga. kriget inte kan göra det. Hon talade om vikten av att påverka och tala om assyriernas situation i sina ursprungsländer och att det är dags att inte endast tala om förföljelser och folkmord utan att tala om framtiden för assyrierna i dessa länder. Istället för att assyrierna i dessa länder ska sitta och drömma om västerlandet så kan de själva skapa sin egen framtid genom att utbilda sig och arbeta hårt för sina rättigheter.

Ninos Maraha och Isak Betsimon berättade i egenskap av politiker på vilket sätt de arbetar för assyriernas mänskliga rättigheter i sina ursprungsländer. Ninos Maraha berättade att folkpartiet bl.a. sedan år 2011 tog upp frågan om Nineveslätten och autonomi för assyrierna i egenskap av ursprungsbefolkning i Irak. Isak Betsimon talade om vikten för minoriteter och att miljöpartiet är ett parti som är för minoriteters rättigheter. Båda politikerna kommer att arbeta för att Sverige och EU tar upp assyriernas rättigheter.

Linda George, Ninos Maraha och Isak Betsimon stannade kvar för frågor och diskussioner om hur de vill arbeta för assyrierna i sina ursprungsländer.

Det var varmt och svettigt i möteslokalen, men alla åhörare stod ut och många stannade minst en timme till efter mötet för ytterligare diskussioner och frågor. AUG försökte hålla en god stämning med bland annat utdelning av vatten till åhörarna för att undvika svimningar i värmen. Den tekniska utrustningen strulade självklart, vilket dock gav möjlighet till lite mer flexibelt program och friare diskussion, vilket var AUG:s intentioner. Trots att mötet ordnades med kort varsel och allt inte var perfekt så hoppas AUG på fler liknande möten i framtiden för att nå ut och informera än mer hur AUG arbetar och vad många kan göra för att hjälpa assyrierna i sina ursprungsländer.

Tack till Linda George, Ninos Maraha, Mouas Elias, Isak Betsimon, Assyriska Kulturföreningen i Södertälje och Assyria TV som ville spela in mötet.

Sisilya Rhawi,

Ordförande för Assyrier Utan Gränser

Skribent: Sisilya Rhawi