AUG avvaktande i förhållande till skattereduktion

Hösten 2011 beslutades av lagstiftaren att privatpersoner skulle få göra avdrag för gåvor och lagen verkställdes den 1 januari 2012. Skattereduktionen innebär att privatpersoner kan få göra avdrag för gåvor. För att detta ska vara möjligt måste dock gåvomottagaren, exempelvis en biståndsorganisation som Assyrier Utan Gränser vara godkänd av Skatteverket.

För att en organisation ska godkännas som gåvomottagare, till vilken gåvor kan ges med möjlighet till skattereduktion, betalas 10 000 kronor i ansökningsavgift och sedan en årsavgift om 7000 kronor. Möjligheten till skattereduktion förutsätter också att givaren ger minst 200 kronor per gåvotillfälle samt att givaren skänker minst 2000 kronor per år. Assyrier Utan Gränser har valt att inte ansöka om sådant godkännande, bland annat eftersom riktlinjerna för hur mycket man måste donera för att få rätt till avdrag är för styrande för den enskilde givaren.

Vi avvaktar och hoppas på att lagen utvärderas och förbättras till det bättre. Assyrier Utan Gränser kommer i sådant fall följa processen och undersöka möjligheten för privatpersoner att få skattereduktion för gåvor.