Tomteverkstad 2017

Assyrier Utan Gränser höll sin årliga tomteverkstad den 3/12. Stort TACK till Assyriska Föreningen i Stockholm för all hjälp!

Barnen gjorde fina julteckningar och pyssel som kommer skickas till utsatta barn i Libanon.

Nu är också Assyrier Utan Gränsers julbrev redo att skickas ut med mer information om årets julprojekt.

Tillsammans kan vi göra skillnad!