Update about the Hassakeh crisis in Syria

UPDATE ABOUT HASSAKEH CRISIS
(Svensk text längre ner)

Our local partners have compiled the number of Assyrian refugees who have fled from Hassakeh to surrounding towns and villages and are currently as follows:
1500 families are in Qamishli
150 families are in Derbasie
150 families are in Khabour
100 families to Malkie (Derik) and Qahtanie (Qabre hewore)
After the Syrian regime’s army, the Kurdish YPG and Assyrian soldiers came into the rescue and made resistance against IS, about 500 families has made their way back home to Hassakeh. Overall 1900 families have not dared to return home due to the uncertain state of the war.

——————————————-
UPPDATERING HASSAKEHKRISEN

Våra lokala partners har sammanställt antal assyriska flyktingar som har flytt från Hassakeh till omkringliggande städer och byar och är för närvarande enligt följande:
1 500 familjer finns i Qamishli
150 familjer finns i Derbasie
150 familjer finns i Khabour
100 familjer till Malkie (Derik) och Qahtanie (Qabre hewore)
Efter att den syriska regimens arme, den kurdiska YPG och assyriska soldater har gått in för undsättning och motstånd till IS har ca 500 familjer tagit sig tillbaka till Hassakeh. Sammantaget är det 1 900 familjer som inte har vågat vända hem pga. det osäkra krigsläget.