Uppdatering angående säkerhetsläget i Hassakeh och Qamishli i Syrien

Hassakeh stad i Syrien är indelat i tre områden. Den ena delen kontrolleras av den syriska regimens armé och assyriska styrkor, den andra kontrolleras av kurdiska styrkor och den tredje och södra delen är fortfarande under terrororganisationens ISs kontroll. Den första och andra delen är relativt stabila och lugna, vilket har föranlett till att ca 500 assyriska (även kallade syrianska och kaldéiska) familjer valde att återvända hem. I den tredje delen av staden är farlig och det pågår markstrider mellan grupperingarna.

Vad gäller läget i Qamishli, dit många flyktingar tog sig till efter att IS intog Hassakeh, så är läget under kontroll med hjälp av den syriska regimens armé, kurdiska och assyriska styrkor.

Som tidigare har beskrivits är för närvarande 1 900 assyriska  familjer på flykt från Hassakeh och de flesta befinner sig i Qamishli och omkringliggande byar. Flyktingarna består av ca 4000 barn och ca 6 000 vuxna som för närvarande har fått boende i skolor, kloster eller släktingar och bekanta. Hjälpen som Assyrier Utan Gränser har skickat är mat- och hygienpaket för en familj och består bl.a. av ris, pasta, olja, tvål, barnblöjor, dambindor, tandkräm och tandborstar m.m. Det är ett litet paket som kostar ca 400kr/familj.

Ge en gåva till en Hassakehfamilj genom betalning via

PlusGiro: 90 01 21-5
Bankgiro: 900-1215

SWISH 123 900 12 15

SMS som skickas till 72970 med att

skicka text “aug 50” för att skänka 50 kr
skicka text “aug 100” för att skänka 100 kr
skicka text “aug 500” för att skänka 500 kr

Gåva från utlandet:
Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm
BIC adress NDEASESS
IBAN SE65 9500 0099 6018 0900 1215

Det sker nu, förändra liv!

 

(bilder tagna av Assyrier Utan Gränsers samarbetspartner)