Utdelning av skolmaterial till elever i Qamishli, Syrien (English text below)

I våras kunde vi berätta om Assyrier Utan Gränsers ambassadör och grundaren av Candy People, Jacob Youssef, som tillsammans med eleverna på Elaf-skolan i Södertälje lanserade en insamlingskampanj (klassförsäljning av godis) för att samla in pengar till Assyrier Utan Gränsers hjälpverksamhet.

Vi kan nu med glädje meddela att insamlingskampanjen resulterade i en utdelning av skolmaterial till 100 elever i åldrarna 6-12 år i Qamishli, Syrien. Skolmaterialet, som bestod av bl.a. skolböcker (engelska och arabiska), skrivhäften, diverse pennor, linjaler, vattenflaskor, delades ut i oktober månad, och kommer väl till hands under kommande skolår.

Stort tack till Jacob och Candy People samt elever, föräldrar och skolledning på Elaf-skolan för ett fantastiskt initiativ och arbete!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

—-ENGLISH—-

 

Earlier this year, the embassador of Assyrians Without Borders and CEO of Candy People, Jacob Youssef, worked together with the students of Elaf School in Södertälje to raise money for Assyrians Without Borders by selling candy.

We are now happy to report that the funds raised resulted in the purchasing and distribution of school material to 100 students aged 6-12 years in the city of Qamishli, Syria. Books in English and Arabic, notebooks, pens, rulers, water bottles etc were distributed in October and will thus be of very good use during the school year.

Assyrians Without Borders thanks the amazing students, parents and teachers at Elaf School, Jacob Youssef and Candy People for their exemplary initiative and generous work.

Together we can make a difference!