Årsmötet – en liten sammanfattning

I söndags den 11 maj 2014 hade Assyrier Utan Gränser årsmöte. Glädjande nog var det en väldigt bra uppslutning till mötet, vilket också gav upphov till intressanta diskussioner och idéer.

Under årsmötet redogjordes för det gångna verksamhetsåret, med fokus på humanitära insatser i Syrien, assyriska flyktingar och IDP (internally displaced persons, dvs. internflyktingar), utbildning samt kapacitetsutveckling. En genomgång av ekonomin visade också att över 90 procent av Assyrier Utan Gränsers intäkter – dvs. gåvor och donationer – går till ändamålskostnader. Detta kan jämföras med kravet på 75 procent från Svensk Insamlingskontroll, som AUG alltså uppfyller med väldigt god marginal.

Till konsultrådet valdes Robel Malki, Gabriel Baryawno och Ninib Baryawno. Dessa personer ska fungera som rådgivare och vägledare till Assyrier Utan Gränser i alla frågor som rör verksamheten, t.ex. val av projekt, verksamhetsstyrning och marknadsföringsfrågor. Till valberedningen, vars uppgift är att ge förslag på kandidater till styrelsen och konsultrådet, valdes Dita Kleman, Enkido Poli och Bethnahrin Hawsho.

Årsmötet avslutades med ett uppskattat, tankeväckande föredrag av Dr. Önver Cetrez i tematMeningsgivande aktiviteter och psykosocial hälsa bland assyriska flyktingar från Syrien, i Istanbul. Han talade om situationen för de assyriska flyktingar som flytt Syrien och som befinner sig i Istanbul i Turkiet. Därtill berättade han om vilka konsekvenser trauman har på människors liv och hur man kan förebygga apati.

Tack alla deltagare och åhörare för ett givande årsmöte!