UPPDATERAD – 24 juni – Extremister har tagit över…

Mosul i Ninevehprovinsen har intagits av islamistiska extremister.

ONSDAG 11 JUNI 2014

Assyrier Utan Gränsers samarbetspartner i Irak meddelar att 2000 assyriska familjer är på flykt från Mosul och från omkringliggande orter och man befarar att siffran snabbt kommer att öka. Situationen är spänd och hotfull.

TORSDAG 12 JUNI 2014

Enligt inkommen information från Assyrier Utan Gränsers samarbetspartners under torsdagen den 12 juni 2014 uppges hela staden Mosul vara belägrad Oron ökar ständigt och många flyr av rädsla för en militär upptrappning.

I Ninevehprovinsen (även kallad Mosulprovinsen) bor 3,5 – 4 miljoner människor och man beräknar att minst 120 000 assyrier bor i provinsen varav minst 100 000 i Nineveh-slätten där även 22 000 assyriska universitetsstudenter bor. I staden Mosul bor ungefär 2 miljoner människor. Där finns cirka 30-40 kyrkor och oerhört många assyriska arkeologiska platser som nu är i rebellernas makt. Många assyrier flydde staden redan vid USA:s invasion 2003 men cirka 2000 familjer bor kvar i staden och alla beräknas vara på eller förbereda sig för flykt. Ett 40-tals assyriska familjer har redan sökt skydd i kyrkor och skolor i Alqosh, Baghdede och Kelkef i Nineveh-slätten, medan andra har sökt sig till kurdiskt kontrollerade provinserna Nohadra (Dohuk) och Erbil dit fler förväntas fly. Regionala regeringen är dock mycket orolig och gränserna hårt kontrollerade. De som redan har tagit sig in i dessa provinser har antingen fått uppehållstillstånd för 15 dagar eller placerats i flyktingtält.

Det finns en stor oro över att konflikten sprider sig in till Nineveh-slätten, dit de flesta förväntas söka skydd i ett första skede. Den irakiska arméns ständiga frånvaro och handlingsförlamning gör att Nineveh-slätten är beroende av den kurdiska armén, som nu har ökat sin närvaro runt slättens gränser.

Det är förtvivlade känslor som råder hos assyrierna som drabbas hårt och saknar skydd. Om Nineveh-slätten skulle bli föremål för militära attacker och upprätthållandet av kontrollen skulle assyriernas hopp om en frizon försvinna. Detta skulle ha förödande konsekvenser för assyrierna, områdets ursprungsbefolkning, och deras överlevnad i Irak men även i resten av Mellanöstern.

Assyrier Utan Gränser tillsammans med sina lokala samarbetspartners förbereder för en akutinsats inför den förväntade flyktingvågen.

ONSDAG 18 JUNI 2014

Våra samarbetspartners Assyrian Aid Society-Iraq (AAS-I) meddelar att flera extremistiska grupper har nu kontroll över olika delar av Mosul men än så länge har inga sammandrabbningar mellan dem skett. Situationen är olika svår beroende på vilka som kontrollerar de olika områdena i Mosul. Där Isis har kontrollen har kvinnor exempelvis förbjudits att lämna sina hem. Konflikten har drabbat alla i Mosul. Skolorna har stängts igen mitt under slutproven och tjänstemän oroar sig för uteblivna löner.

AAS-I har lokaliserat mellan 850 och 900 assyriska familjer varav ca 600 har sökt skydd i Nineveh-slätten.

Andra har sökt sig till Nohadra (Dohuk) och Erbil, där kurdiska myndigheter delar ut endast 15 dagar långa uppehållstillstånd. I söndags räknade man att ca 65 assyriska familjer fanns i Bartela, 180 i Baghdede, 105 i Karamles och 110 i Tellesqo, den sistnämnda byn där vi ska genomföra vår aktuinsats. Idag fick vi informationen att Tellesqo nu har tagit emot 180 assyriska flyktingfamiljer. Den ökade trenden bedöms vara densamma i de andra byarna. Resten av de ca 600 familjerna är utspridda i olika delar av Nineveh-slätten. De flesta har sökt skydd i kyrkor, kloster och hos vänner eller släktingar.

I Dohuk har man identifierat mellan 100 och 150 familjer, likaså i Erbil som styrs av Kurdiska Regionala Regeringen (Kurdish Regional Government). Många av flyktingarna som sökt sig till kurdiska regionen har tvingats återvända eftersom städerna är överbefolkade med interna flyktingar sedan 2003 och nya syriska flyktingar. Det finns ingenstans att ta vägen och de få som lyckas hitta tak över huvudet får endast vistas i regionen i 15 dagar.

Se mer om Assyrier Utan Gränsers akutinsamling och hur ni kan hjälpa assyrierna i Irak.

TISDAG 24 JUNI 2014

Situationen i Mosul är mycket kritisk, dock berättar våra samarbetspartners, AAS-I, att inga pålitliga källor har hittills kunnat bekräfta att kristna i Mosul har mördats. Assyrier Utan Gränser kan därför för tillfället inte styrka det som har rapporterats i olika medier. Enligt våra partners har den kaldeiska kyrkan i Mosul utsatts för förstörelse. Under sammandrabbningens första dagar utsattes även en armenisk kyrka för en missilattack, dock berättar våra källor att kyrkan var under konstruktion och att irakiska soldater hade tagit skydd i den.

Situationen är mycket osäker då extremistgruppen ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) riktar sina attacker mot ett område i taget och kan komma att attackera Nineveh-slätten. Kurdiska styrkor kontrollerar fortfarande Nineveh-slättens gränser. Assyrier Utan Gränser jobbar kontinuerligt med sina samarbetspartners på att bevaka situationen med så källsäker information som möjligt, lokalisera och följa assyriska flyktingfamiljer samt identifiera deras behov.

Den humanitära krisen i Nineveh-slätten förvärras dagligen och trycket på slättens städer ökar med antalet flyktingar. Behovet är fortfarande stort. Nineveh behöver din hjälp. Följ oss på Facebook och vår hemsida för mer information.

AUG har en akutinsamling för assyrierna från Mosul. Klicka HÄR för att läsa mer om hur du kan hjälpa till.