Assyrier Utan Gränser deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 9-10 november

Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är idag en utsatt grupp i sina ursprungsländer i Mellanöstern och utsätts dagligen för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Assyrier Utan Gränsers värdegrund utgår ifrån FN:s konvention om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Värdegrunden bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde, att barn har särskilda rättigheter samt att alla människor har ett ansvar. Vårt arbete går ut på att hjälpa assyrier i sina ursprungsländer (Syrien, Irak, Turkiet, Libanon och Iran) att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro.

Assyrier Utan Gränser kommer i år att vara på plats på MR-dagarna (Mänskliga Rättigheter) i Göteborg, där årets tema är rasism. Hur passar då temat med Assyrier Utan Gränsers arbete?
– Tragiskt nog är assyrierna förföljda och utsatta för hatbrott även i Sverige; för bara ett par veckor sedan utsattes assyriska butiksägare och företagare i Göteborg för vandalisering och hotfulla meningar, signerade Islamiska Staten (IS), vilket kan jämföras med vad assyrierna utsattes för av IS i Irak för drygt ett år sedan. Det är oerhört viktigt att stå upp mot rasismen här i Sverige – lika viktigt är det att stå upp mot förföljelsen som sker mot assyrierna i Mellanöstern, en folkgrupp som håller på att utrotas i sina egna ursprungsländer.


Information om MR-dagarna:

Datum och tid: Måndag 9 november, kl. 9-17.30
Tisdag 10 november, kl. 9-17.00
Plats: Svenska Mässan i Göteborg.
Kostnad: Gratis inträde till utställartorget,där Assyrier Utan Gränser finns. För deltagande på seminarier och föreläsningar krävs biljett. För mer info se www.mrdagarna.nu.

Kom förbi och träffa representanter från Assyrier Utan Gränsers styrelse. Ställ frågor om vårt arbete, få information om det aktuella läget och assyriernas situation i Mellanöstern, diskutera mänskliga rättigheter och rasism samt engagera dig som volontär.