Informations- och föreläsningsträff i Stockholm den 7 november

Välkomna till Assyrier Utan Gränsers informations- och föreläsningsträff i Stockholm den 7 november 2015 kl. 13.00.

Assyrier Utan Gränser är en av Sveriges ledande hjälporganisationer med fokus på bistånd till Mellanöstern och bedriver sedan ett antal år långsiktiga utvecklingsprojekt i Irak, Libanon, Syrien och Turkiet.

Den eskalerande humanitära katastrofen i Irak och Syrien har samtidigt inneburit att Assyrier Utan Gränser genom sina omfattande kontakter med det lokala civilsamhället kommit att bli en viktig förmedlare av akut katastrofbistånd till de allra mest behövande bland regionens hundratusentals assyriska (även kallade syrianska och kaldeiska)  flyktingar.

Tidigare i år, när de assyriska byarna vid Khabour-floden i Syrien på bara några timmar tömdes på sin befolkning efter anfall av IS, kunde Assyrier Utan Gränser snabbt leverera det allra livsnödvändigaste i form av mat och förnödenheter till de tusentals desperata flyktingarna som fått lämna sina hem med bara kläderna de bar på kroppen. Några månader senare drabbades befolkningen än en gång av IS, som i juni attackerade staden Hassakeh i Syrien – och Assyrier Utan Gränser bistod med hjälp även då.

Sedan augusti 2014 pågår ett projekt för de assyriska Syrienflyktingarna som befinner sig i Istanbul i samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (SFII). l flyktingcentret pågår det en rad aktiviteter – i första hand språkstudier – för barn och vuxna. Under projektets gång med aktiviteter pågår även forskning avseende flyktingarnas trauma och svaga hälsa med anledning av deras flyktingsituation. Detta ansvarar Önver Cetrez för – biträdande direktör på SFII. Han ska redovisa forskningssresultat.

Vidare finns det ett medicinskt projekt med ambulerande vårdteam som åker runt till olika byar i norra Irak och når ut till flyktingar och andra behövande med läkarhjälp och mediciner. Assyrier Utan Gränsers ordförande, Sisilya Rhawi, var på plats i Irak i september i år och ska berätta om sin resa Irak och mer om medicinprojektet och hur man kan hjälpa till.

Assyrier Utan Gränsers ambassadör – sångerskan Linda George från USA är i Sverige och ska berätta om sitt välgörenhetsarbete och sina resor för att hjälpa i krigets Irak.

Talare: Ph.D. Önver Cetrez, Linda George och Sisilya Rhawi

Datum och tid: Lördagen den 7 november 2015, kl. 13.00 – 15.00.
Plats: Svetsarvägen 6, 171 41 Solna

Varmt välkomna!