Assyrier Utan Gränser – förstudie i Irak 2012

Den 11 juni 2012 var Assyrier Utan Gränsers sista dag i Bethnahrin. Syftet var att genomföra den förstudie som skrivits om tidigare här på hemsidan (klicka här).

De sista åtta dagarna var väldigt intensiva, intressanta och produktiva. Det hölls workshops och man diskuterade de huvudsakliga frågorna kring hur mänskliga rättigheter förhåller sig till utveckling. En viktig fråga var också samarbetet med Forum Syd (https://www.forumsyd.org/) och Sida(http://www.sida.se/).

Inom ramen för den projektidé som är ändamålet med denna förstudie av AUG och dess samarbetspartners, sökte vi definiera den förändring som eftersträvas, orsaken till problemen och i vilka sammanhang problemen uppkommer – och slutligen, hur dessa problem skulle kunna lösas. Vi träffade assyrier i alla åldrar, alla med olika erfarenheter. Deras livshistorier var gripande och väldigt inspirerande. Det var en ära att få träffa dem.

Nu återstår att bearbeta erfarenheterna och informationen som Assyrier Utan Gränser fått under resan och förhoppningsvis påbörja genomförandet ett utvecklingsprojekt nästa år i samarbete med Forum Syd. Assyrier Utan Gränser vill tacka Forum Syd, Assyrian Aid Society-Iraq (AAS-I) och Chaldoassyrian Student and Youth Union (CSYU) som gjorde det möjligt att fullgöra denna förstudie. Särskilt tack riktas till AAS-I:s och CSYU:s kontor i Nohadra (Duhok) för deras hjälp och gästfrihet.

Avslutningsvis vill Assyrier Utan Gränser tillägga att varenda person vi träffade gjorde denna resa till en oförglömlig upplevelse. Basima raba! Tack så mycket!