AUG:s stipendiat Efrem Aydin har avslutat sina studier!

Assyrier Utan Gränser är stolta över att meddela att en av stipendiaterna, Efrem Aydin, nyligen avslutat sina universitetsstudier. Längre ned kan ni läsa en intervju med Efrem.

Att följa ett barn från det att det första fotsteget tas till dess att barnet tagit studenten är en härlig upplevelse. Att från avstånd kunna skåda vilken energi och kraft som lagts ner för att uppnå målet är en fröjd för ögat. På samma sätt har det varit för Assyrier Utan Gränser vad gäller stipendieverksamheten.

När ett par assyriska ungdomar från Sverige år 2006 åkte ner till Turabdin, norra Assyrien (sydöstra Turkiet) mötte man en ung man vid namn Efrem Aydin som både arbetade och studerade på ett kloster. De assyriska ungdomarna fastnade snabbt för Efrem, som alltid spred glädje omkring sig med sitt leende. Efrem berättade om sitt liv oc om sina visioner kring framtiden. Ett av målen var att han önskade studera till lärare. Men det fanns ett hinder, nämligen att han skulle ha svårt att finansiera studierna. Ungdomarna från Sverige, som var vana vid att studera kostnadsfritt, blev väldigt upprörda över detta och mycket annat som de bevittnade. Fast beslutna att göra något grundade ungdomarna Assyrier Utan Gränser år 2007 med visionen att hjälpa utsatta assyrier i Assyrien.

I samband med att Assyrier Utan Gränser grundades drog man även igång stipendieverksamheten, som riktar sig till universitetsstudenter. Vid det laget hade Efrem hunnit samla på sig en del pengar, men ändå inte tillräckligt för att ha möjlighet att avsluta sina lärarstudier. Han hade ändock fattat mod nog och påbörjat lärarstudierna i mitten av 2008 i turkiska delen av Cypern. När Efrem fick reda på att Assyrier Utan Gränser utlyste stipendier till assyrier ansökte han och beviljades därmed stipendium i hopp om att kunna fullfölja sina universitetsstudier.

Allt sedan Efrem beviljades stipendium har Assyrier Utan Gränser följt hans utveckling. Man har kunnat ta del av Efrems positiva provresultat och likaså betyg, samt dennes allt mer ljusa förhoppning om att nå det efterlängtade examensdiplomet. Andra stunder har Efrem känt misströstan över att befinna sig långt ifrån Turabdin och familjen. Svett och tårar har kombinerats med glädje och hopp inför en ljus framtid som lärare.

Efter att 4 år passerat sedan Efrem för första gången satt sin fot i universitetet, mottog Assyrier Utan Gränser i juni månad i år det glädjande beskedet att Efrem äntligen avslutat sina lärarstudier och mottagit sitt examensdiplom.

Assyrier Utan Gränser har därför kontaktat Efrem för att höra hur hans känslor varit under tidens gång.

Jag är väldigt glad över att jag har kunnat avsluta mina universitetsstudier, vilket jag aldrig trodde var möjligt. I 13 år har jag studerat och arbetat i våra kloster, med allt vad det innebär. Jag kunde aldrig drömma om att jag skulle bli lärare i framtiden, med tanke på vilka förutsättningar jag hade. De ekonomiska möjligheterna inom familjen har varit väldigt begränsade, detta i kombination med att jag har åtta syskon samt föräldrar som är sjuka.

Hur har du då kunnat finansiera sina universitetsstudier?

Under dessa år har jag fått slita väldigt hårt för att få ekonomin att gå runt. Jag har bland annat fått arbeta vid sidan om studierna för att få in extra pengar, och så har jag fått låna pengar från bekanta. Givetvis får jag inte glömma stipendiet från Assyrier Utan Gränser, som varit en räddning för mig. Vad gäller systemet kring studiebidrag finns inte det här hos oss, varför vi i princip får finansiera studierna med egna medel. Många gånger hade jag därför tankar på att lägga ner studierna, just på grund av de ekonomiska begränsningarna.

Vad händer härnäst?

Nu håller jag på och söker efter ett arbete som lärare för barn i låg- respektive högstadiet, eftersom det är min inriktning. Samtidigt vill jag använda mina kunskaper från klostren till att undervisa assyriska i min hemby Mzizah i Turabdin. Och i framtiden, om ekonomin tillåter, så vill jag doktorera för att därefter kunna undervisa assyriska i universitetet i Mardin.

Vad vill du säga till de assyriska ungdomarna?

– Kunskap är nyckeln till mycket här i livet. Jag vill uppmuntra ungdomar att läsa vidare efter gymnasiet, för att på så vis öka på möjligheterna till arbete men även till en ljusare framtid. Det är vi ungdomar som är morgondagens framtid.

Några avslutande ord?

– Jag vill avsluta med att tacka Assyrier Utan Gränser och dess bidragsgivare för allt de gjort för mig. Hade det inte varit för stipendiet, så hade jag haft svårigheter att avsluta mina universitetsstudier. Ni har stöttat mig så att jag kunnat fullfölja min dröm, jag är därför djupt tacksam för detta.

Assyrier Utan Gränser gratulerar Efrem Aydin till sin examen och önskar honom en framtid fylld med lycka och välgång!