Assyrier Utan Gränser i Irak: Flyktingarna i Alqosh

Sista dagen i Nohadra – efter möten med vår lokala partners (Assyrian Aid Society) sekreteraren Christina Patto och sjuksköterskan Smoel Heido Dawid åkte vi vidare till Alqosh.
I Alqosh bodde det en gång i tiden ca 1 800 familjer, tills för ett drygt år sedan då nästan hela byn tömdes pga. rädsla mot IS. Det bor idag ungefär lika många som det gjorde tidigare – med den skillnaden att ca 503 familjer är flyktingar från bl.a. Tellesqof och Mosul. Vad övriga familjer hemmahörande i Alqosh har tagit vägen vet man inte. Den närmaste veckan inväntas ytterligare flyktingfamiljer. Dessa kommer från mindre byar som man har svårt att nå ut till med mat och andra förnödenheter. Dessa familjer ska få boende i tomma hus och i Klosterskolans lokaler.
Det som byn kommer att behöva den närmaste tiden är bl.a. en vattenbrunn, vilket Assyrier Utan Gränser redan planerar för att bygga ut.
Jag känner att – trots den dåliga situationen som flyktingarna befinner sig i och att de knappt har något själv att äta – är generösa och gästvänliga och vill bjuda på det lilla de har.
Bilder från bl.a. Klosterskolan i Alqosh som just nu har 15 inneboende flyktingfamiljer, men fler familjer inväntas.

Sisilya Rhawi
Ordförande Assyrier Utan Gränser på plats i Irak