Assyrier Utan Gränser publicerar ny hemsida

Under februari månad kommer Assyrier Utan Gränser att publicera sin nya hemsida. Hemsidan kommer att vara modernare än den nuvarande och enklare att hantera. Innehållet kommer att förnyas och uppdateras allteftersom.

Den nya hemsidan kommer också att vara kopplad till Assyrier Utan Gränsers Facebook-sida och den nya Youtube-sidan. På hemsidan kommer man kunna dela nyheter på Facebook och ta del av klipp på Youtube som berör Assyrier Utan Gränser.

Hemsidan kommer även att finnas i en mobil version där man kommer åt i stort sett alla de funktioner som kommer att finnas med i fullversionen. Även domännamnet kommer att finnas i en kortare version så att det blir lättare att besöka sidan.

Mer information kommer i samband med publiceringen av den nya hemsidan.