Assyrierna – en kamp för överlevnad

Assyrier (syrianer/kaldéer) är en kristen folkgrupp som härstammar från det forna assyriska imperiet beläget i Mesopotamien. Assyrierna har ända sedan 612 f.Kr. saknat ett eget hemland och därför levt som en minoritetsgrupp i sitt forna hemland, idag beläget i Turkiet, Irak, Iran, Syrien och Libanon. Assyrierna var en av de första folkgrupperna som bekände sig till kristendomen. På 500-talet delades kyrkan och på många sätt även folket.

I dag tillhör assyrierna flertalet kyrkor, däribland österns apostoliska och katolska assyriska kyrka, kaldeiska katolska kyrkan, syrisk-ortodoxa kyrkan samt den syrisk-katolska kyrkan. Dagens assyrier talar assyriska, även kallat syriska, som tillhör den semitiska språkstammen. Den moderna assyriskan som talas idag delas vanligen upp i två huvuddialekter: öst- och västassyriska. Assyriska språket är det språk som talades av majoriteten i mellanöstern under Jesu tid.

Folkmord avlöser varandra

Assyrierna har genom historien drabbats av förföljelser, mord och kränkningar. Det finns tre årtal som för alltid inpräntats och fortfarande sätter sina spår hos dagens assyrier: 1843, 1915 och 1933.

Massakern 1843 – efter påskveckan 1843 skedde en blodig massaker på en assyrisk stam i Tiyyari, Irak. Byarna brändes och mer än 10 000 assyrier mördades kallblodigt. Tusentals kvinnor och unga flickor fördes bort och våldtogs, de som skonades blev slavar till sina tyranner. Barnen sändes bort för att säljas som slavar eller dödas.

Seyfo 1915 – folkmordet, som ägde rum i skuggan av första världskriget, räknas som det första i modern tid. Denna hemskhet som drabbade assyrierna kom i folkmun att kallas för svärdets år (Seyfo). Seyfo påbörjades den 24 april 1915 och över 500Â 000 oskyldiga assyrier massakrerades systematisk av turkiska och kurdiska svärd.

Massakrerna i Simele 1933 – i oktober 1932 blev Irak självständigt och gick samtidigt med i Nationernas Förbund. Engelsmännen lämnade nu landet. Den irakiska regeringen började genast undertrycka varje självständighetssträvan hos assyrierna. I augusti 1933, blev över 1 000 obeväpnade assyrier i städerna Simile och Duhok sammanfösta och skjutna av irakisk polis och militär. I panik lämnade assyrierna sina byar, av vilka 64 plundrades och förstördes. Folket i byarna, som till största delen utgjordes av kvinnor och barn, våldtogs och mördades av den irakiska armén. Över 2000 assyrier dog under denna massaker.

Assyrierna under modern tid

Efter de allierades seger i första världskriget splittrades det Ottomanska riket. När de allierade senare i början av 1920-talet ritade den nya kartan i mellanöstern tycktes de inte bry sig om de löften de hade gett assyrierna – assyrierna blev svikna. När Nationernas Förbund under mellankrigstiden tilldelade Mosuldistriktet till det nya irakiska självstyrda kungariket och assyriska staden Hakkari till det självständiga Turkiet, kände sig assyrierna övergivna ännu en gång. Det assyriska folket splittrades över gränserna och många familjer hade anhöriga som helt plötsligt befann sig på andra sidan av gränsen.

Massutvandring från hemlandet – under 60-talet och 70-talet då Cypernkrisen pågick mellan Grekland och Turkiet, kom assyrierna än en gång i kläm. Eftersom assyrierna i Turkiet tillhörde den ortodoxa kyrkan, såsom grekerna, kom turkarna att vända sina vapen mot assyrierna vilket ledde till en stor utvandring till Sverige, Tyskland och Holland.

Under inbördeskriget i Libanon och Gulfkriget blev assyrierna ännu en gång tvungna att fly sina forna hemländer. Bara under Gulfkriget flydde över 100 000 assyrier till Syrien, Libanon och Iran.

Irak efter Saddam Hussein – ända sedan massutvandringen av assyrier påbörjades mot slutet av 60-talet, har den fortsatt i en rask takt. Från att ha uppgått till flera miljoner har antalet assyrier i mellanöstern på mycket kort tid minimerats till uppemot 1,2 miljoner, varav de flesta är bosatta i norra Irak. Nu ser situationen i Irak värre ut än den någonsin varit, och oberoende källor menar på att ungefär hälften av alla assyrier har flytt från Irak sedan Saddam Husseins fall. Det beräknas att ca 150 000 assyriska flyktingar lever under fruktansvärda förhållanden i Jordanien och Syrien.