TEMA: ASSYRIER UTAN GRÄNSER – 5 ÅR

STIPENDIER

Assyrier Utan Gränser (AUG) har sedan några månader tillbaka gått in på sitt femte verksamhetsår. Fem år av ideellt hjälparbete riktat till assyrierna i hemlandet har skördat glädje samt värmt många personers hjärtan som inte haft det lika bra ställt som vi i västvärlden. En målgrupp som AUG satsat på sedan allra första början är de assyriska universitetsstudenterna.

Som student har man det många gånger knapert och det är ofta svårt att få ekonomin att gå runt. De flesta känner oftast igen sig i situationen där man behöver vända in och ut på varje krona som man får i CSN-bidrag. Vilket privilegium vi i västvärlden egentligen har genom att vi får ekonomiska medel till att studera! I Mellanöstern, där assyrierna har sitt hemland, får studenterna inga pengar i bidrag från staten. Den som önskar studera där behöver många gånger låna pengar från banken för att kunna betala de höga terminsavgifterna. Pengar som oftast lånas till en hög ränta, och som växer för varje dag.

Sedan grundandet av AUG har hjälporganisationen kunnat bevilja drygt 30 stipendium till assyriska universitetsstudenter, varav ett antal hösten 2011. Det har varit stipendier som många gånger varit räddningen för studenter som befunnit sig i slutet av sin utbildning och som inte haft möjlighet att låna ytterligare pengar för att betala diverse avgifter och kostnader. Vidare har andra stipendium helt enkelt kunna bidra till att mindre lyckligt lottade studenter har kunnat känna ett hopp som innebär att de vet att någon stöttar dem under sin studietid. Allt är givetvis beroende av hur det går för AUG. AUG är nämligen ingenting utan sina bidragsgivare. Ni bidragsgivare har makten att vara med och utbilda framtidens assyriska elit! Tillsammans har vi nämligen varit med och utbildat framtida läkare, tandläkare, lärare, designers, jurister med flera. Det är dessa personer som kommer att utgöra Assyriens hopp!

Så här sade exempelvis Özlem Mariya Irgav, en av 2010 års stipendiater, när hon mottog sitt stipendium: ”Eftersom det knappt finns några organisationer i Turkiet man kan söka stipendium från, så är jag tacksam över att det finns organisationer i Europa som önskar stödja oss assyriska studenter som bor kvar i hemlandet. Detta motiverar oss till att fortsätta studera. Tack till de personer som hjälper och stödjer AUG osjälviskt med ekonomiska medel och på andra sätt”.

Det värmer sannerligen alla våra hjärtan att få höra något sådant.

Tillsammans gör vi skillnad!

Skribent: Assyrier Utan Gränser