Assyrier Utan Gränser tilldelas pris av Österrikisk stiftelse

Beth-Nahrin-Wien Privatstiftung är en privat stiftelse med säte i Wien och leds av Gabriel Aslan. Stiftelsen delar sedan flera år ut ett pris för personer eller organisationer som gör en insats för assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) runtom i världen. I år tilldelas priset till Assyrier Utan Gränser och webbkanalen Assyria TV med en motivering som lyder:

“This year’s winners have shown great courage, ambition and a laudable civic Spirit. They were and still are prepared to fight for their convictions and stood by their views even though they did not always meet with the approval of their critics. The award winners pursued their goals and did not let others deter them. It is high time that we recognised such individuals/institutions as role models and honoured their tireless work”

Vi är jätteglada och hedrade över priset. Det är glädjande att folk ser vårt jobb och engagemang med att nå ut med vårt arbete och hjälp till de behövande.